Sąlygos ir taisyklės

Esminiai principai
 Pirkimo-pardavimo Taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Jūsų (Pirkėjo) ir Mūsų(Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums perkant mūsų Parduotuvėje.

Pirkimo-pardavimo sutartis
 Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Jūs užpildę prekių krepšelį ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą”. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Jūsų ir Mūsų yra saugoma el. parduotuvėje.

 Jūsų teisės ir pareigos
 Jūs galite pirkti prekes mūsų parduotuvėje taip, kaip numato šios taisyklės ir Parduotuvės nustatyta tvarka.Jūs taip pat turite teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties su Mumis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 Jūsų pareiga yra sumokėti už Jūsų užsakytas prekes nurodytą kainą ir jas priimti. Jei pasikeičia Jūsųregistracijos formoje pateikti duomenys, Jūs turite kuo greičiau juos atnaujinti.

Mūsų  teisės ir pareigos
 Jei Jūs bandote pakenkti Parduotuvės veikimui, Mes be išankstinio perspėjimo galime apriboti Jūsųgalimybes naudotis Parduotuve arba panaikinti Jūsų pirkėjo registraciją.

Mes galime laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą iš anksto apie tai nepranešę Jums. Mes taip pat turime teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 Mes įsipareigojame siekti, kad Jūs galėtumėte tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Mes taip pat įsipareigojame pristatyti Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laiką. Dėl ypatingų aplinkybių negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, Mes įsipareigojame Jumspasiūlyti analogišką prekę, o Jums to atsisakius, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

Prekių pristatymas
 Prekes Jums pristato mūsų įgaliotas atstovas. Priimdami prekes, Jūs privalote kartu su pristatytoju patikrinti pristatytų prekių būklę. Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti. Tokį faktą privalote pažymėti siuntos važtaraštyje ir apie tai Mus kuo skubiau informuoti. 

 Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

 

 Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsniu „Daiktų keitimas ir grąžinimas“.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 darbo dienas nuo prekės gavimo dienos. Dėl grąžinimo garantijų, prašome kreiptis elektroniniu paštu info@pupis.lt arba telefonu +370-672-12193     

Grąžindami prekę mes galime pakeisti įsigytą prekę į kitą klientui tinakmą prekę arba grąžinti sumokėtus pinigus. Prekės siuntimo išlaidų nekompensuojame. 

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

    – Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
    – Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;   

Jei prekė yra su gamintojo defektu grąžinimo išlaidas kompensuoja Pardavėjas. Tinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidas Pirkėjas apmoka pats.

Atsakomybė
Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve. Mes neatsakome už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informavimas
 Visus pranešimus Mes siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Parduotuvės “Kontaktų” skyriuje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Baigiamosios nuostatos
Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

0
    0
    Prekių krepšelis
    Your cart is emptyReturn to Shop